Arama

Lozan antlaşması nedir, maddeleri nelerdir?

6 yıl önce

Lozan antlaşması nedir, Lozan antlaşmasının maddeleri nelerdir, Lozan antlaşmasının maddeleri, Lozan antlaşması?

Lozan antlaşması nedir, maddeleri nelerdir?
ad image
ad image

 

Lozan Antlaşması (veya yapıldığı dönem Türkçesi ile Lozan Sulh Muahedenamesi), 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından, Leman gölü kıyısındaki Beau-Rivage Palace'ta imzalanmış barış antlaşması.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 1339 - 1923 senesi Temmuz'unun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan sulh muahedenamesiyle berveçhizir tadat olunan mukavelât ve senedat Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.

Bir yandan, Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya,Yunanistan, Romanya, Sırp-HırvatSloven Devletleri, ve öte yandan, Türkiye 1914 yılından beri Doğunun dirliğini bozan savaş durumuna, birlikte, kesinlikle son vermek isteğiyle, ve kendi uluslarının ortak genlik ve mutluluğu için gerekli olan dostluk ve ticaret ilişkilerini aralarında yeniden kurmak amacı ile, ve bu ilişkilerin devletlerin bağımsızlık ve egemenliğime saygı ilkesine dayandırılması gereğini düşünerek, bu konuda bir Andlaşma yapmağa karar vermişler ve yetkili Temsilcileri olarak.:

Büyük Britanya ve İrlanda Krallığı Birliği, Denizaşırı Britanya ülkeleri yüce Kralı ve Hindistan İmparatoru : İstanbul’da Yüksek Komiser Soylu Sir Horace George Montagu Rumbold, Baronet G.C.M.G; Fransız Cumhuriyeti : Fransa Büyükelçisi, Cumhuriyetin Doğuda Yüksek Komiseri, Lejyon Donör ulusal nişanının Grand Ofisye rütbesine sahip General Mösyö Maurice Pellé; İtalya Yüce Kralı : Senatör, İtalya Büyükelçisi, İstanbul'da Yüksek Komiser, Sen Moris ve Lazar ve Kuron Ditali nişanlarının Gran Kruva rütbesine sahip soylu Marki Camille Garroni; Atina Olağanüstü Temsilcisi ve Orta elçisi, Sen Moris ve Lazar nişanlarının Komandör ve Kuron Ditali nişanının Grand Ofisye rütbesine sahip Mösyö Jules César Montagna;

 

LOZAN ANTLAŞMASININ MADDELERİ NELERDİR?

1. Boğazların usulü idaresine dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan
mukavelename;

2. Trakya hududuna dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan mukavelename;

3. Türk ve Rum ahalinin mübadelesine dair 30 kânunusani 1923 tarihinde
Lozan'da imza olunan mukavelename;

4. Affı umumiye dair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imzalanan beyanname
ve protokol;

5. Lozan'da imza edilen senedatm bazı ahkâmına Belçika ve Portekiz Devletlerinin
iltihakına dair 24 temmuz sene 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan protokol;

6. Britanya, Fransa, italya kıtaatı tarafından işgal edilen Türk arazisimn
tahliyesine dair 24 temmuz sene 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan protokol;

7. Karaağaç arazisi ile Bozcaada ve İmroz adalarına dair olup Türkiye ve
Britanya imparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan tarafından 24 temmuz
1923 tarihinde Lozan'da imzalanan protokol;

8. Sırp - Hırvat ve İsloven Devleti tarafından muahedei sulhiyenin imzasına mütedair 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan'da imza olunan protokol.

İKİNCİ MADDE - İşbu kanunun icrasına İcra vekilleri Heyeti memurdur.
10 muharrem 1342 ve 23 ağustos 1339
No.
341

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetiyle Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 1339 - 1923 temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan ikamet ve silâhiyeti adliyeye dair Mukavelename Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.

İKİNCİ MADDE — İşbu kanunun icrasına icra vekilleri Heyeti memurdur.
10 muharrem 1342 ve 23 ağustos 1339
No.
342

BİRİNCİ MADDE — Türkiye Bihvk Millet Meclisi Hükümeti ile Britanya
No. 340,341,342,343 .• — 3 —İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya,Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 1339 - 1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü
günü Lozan'da akit ve imza olunan Ticaret Mukavelenamesi Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.

İKİNCİ MADDE — îşbu kanunun icrasına icra vekilleri Heyeti memurdur.
10 muharrem 1342 ve 23 ağustos 1339
No.
343

BlRİNCİ MADDE — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Britanya imparatorluğu, Fransa, italya, Japonya, Yunanistan ve Romanya Hükümetlerinin salâhiyettar murahhasları arasında 1339 - 1923 senesi temmuzunun yirmi dördüncü günü Lozan'da akit ve imza olunan Devleti Osmaniye tarafından verilmiş bazı imtiyazata dair protokol Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik olunmuştur.

 
Etiketler :
Super Admin

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum

Beğendim
Bayıldım
Komik Bu!
Beğenmedim!
Üzgünüm
Sinirlendim
Bu içeriğe zaten oy verdiniz.

ad image
ad image
Yorumlar

ad image
ad image